Phạm Thiên ThưBướm trắng “dõi chút hương”, hay bướm trắng chính là chút hương đang bay chập chờn trong chiều “nắng lụn”... (TT)Hoang phếven núi vàng trơ mấy bức tường
chiều chiều nắng lụn cú kêu sương
có con bướm trắng vương nền cỏ
lẫn giữa ngàn lau dõi chút hương