Dân ca Bắc bộ hát ru Gừng Cay Muối Mặn sau đây sẽ do Hạnh Ngân hát...Hát ru - Gừng cay muối mặn (HN)Xin bấm vào đây để nghe