Dân ca quan họ Cây Trúc Xinh sau đây sẽ do Thúy Hường hát...Hát quan họ - Cây trúc xinh (TH)Xin bấm vào đây để nghe.