Hát quan họ, “Cây trúc xinh” (TH)Xin bấm vào đây để nghe.