Phùng Cung“Ðêm xuân” thường là một thế hệ, hai phái. Nhưng hai thế hệ “khoanh tròn nong ổ rạ” vào phút giao mùa cũng hay, già có trẻ, lạnh rồi tới ấm...

(Thu Tứ)Đêm xuânÐom đóm bay ngang
Ngọn đèn gió bẻ
Hai thế hệ
Khoanh tròn nong ổ rạ
Gà khai khẩu gối mùa
                   lạnh ấm
Lác đác bên trời
Ngọc úa sao khuya.