Dân nhạc Tây Nguyên, “Đàn đá”Xin bấm vào đây để nghe.