Xuân Diệu, “Đây mùa thu tới” (LQ ngâm)Xin bấm vào đây để nghe Lệ Quyên ngâm.