Bùi Giáng có lần tâm sự:

"Làm thơ lắm lúc quàng xiên
Ðôi khi rất mực thần tiên dịu dàng"

Lúc nào ông quàng xiên xin để người đọc thẩm định, còn lúc dịu dàng hẳn đại khái như trong bài dưới đây.

(Thu Tứ)Bùi Giáng, “Ngõ ban sơ”Ngõ ban sơ hạnh ngân dài
Cổng xô còn vọng điệu tài tử qua
Lỡ từ lạc bước bước ra
Chết từ sơ ngộ màu hoa trên ngàn

văn hóa Việt Nam, văn học Việt Nam, van hoa Viet Nam, van hoc Viet Nam