Họa tiết trên gốm Trần (Triển lãm Di tích Hoàng thành Thăng Long, 10-2010, ảnh Thu Tứ)