Người có khi phao chó lành là chó điên để làm cớ giết.

Nước có lối phao nước mà xã hội có khi còn tốt đẹp hơn xã hội mình là chính trị thế kia thế nọ để làm cớ “thay đổi chế độ”.

Người giết chó để ăn thịt. Nước thay đổi chế độ nước để văn hóa ngốn văn hóa.

Hễ bị phao là cần phải “rợn người lên” mà chuẩn bị chống trả, chớ có xem thường!

(Thu Tứ)Bình Nguyên Lộc, “Chó điên”
Tôi cự ông Ba:

- Sao chó người ta không điên, mà ông làm như vậy?

- Chú tính, làm sao mà kiếm chó cho được. Muốn ăn thịt nó thì phải phao nó điên chớ.

Ông Hương giáo Hà vỗ tay cười ha hả.

Tôi rợn người lên trước câu trả lời không giả ngộ ấy.


(Trích từ truyện ngắn "Chó điên" của Bình Nguyên Lộc)