Nguyễn BínhBài thơ Cô Lái Đò của Nguyễn Bính sau đây sẽ do Ngọc Lan ngâm...Cô lái đò (NL)Xin bấm vào đây để nghe