Tản ĐàBài thơ Thề Non Nước của Tản Đà sau đây sẽ do Trang Nhung ngâm...Thề non nước (TN)Xin bấm vào đây để nghe