Dân ca Trung bộ Hò Hụi sau đây sẽ do ca sĩ khuyết danh hát...Hò hụi (kd)Xin bấm vào đây để nghe