Bắt chước tỉ mỉ tới đâu thì cũng chỉ nên... hàng nhái.

Ngắm nghía bản gốc của người để gợi ý cho mình làm nên bản gốc mới của mình, đó mới là chuyện đáng làm. Và hẳn là chuyện các nghệ sĩ lớn vẫn thường làm.

Cũng nên nhớ rằng cái bản gốc mới của mình hoàn toàn có thể đẹp hơn cái bản gốc của ai đó đã gợi ý cho mình. Học mà sáng tạo thì không phải sợ sẽ kém thầy đâu!

(Thu Tứ)Tô Hoài, “Học tập để sáng tạo”Bắt chước khéo tới đâu cũng chỉ là đội lốt. Tuy nhiên, ta không lầm lẫn sự bắt chước lười biếng với công phu học tập người khác để gợi ý, tích lũy và tự mình sáng tạo cách riêng của mình.


(Tô Hoài,
Sổ tay viết văn, nxb. Tác Phẩm Mới, VN, 1977, tr. 141)_____________________
Nhan đề do người chọn tạm đặt.