Dân ca quan họ Tương Phùng Tương Ngộ sau đây sẽ do Quang Vinh hát...Hát quan họ - Tương phùng tương ngộ (QV)Xin bấm vào đây để nghe