Trịnh Công Sơn, “Cát bụi” (KL)Xin bấm vào đây để nghe.