Dân ca Bắc, “Bèo dạt mây trôi” (TH)Xin bấm vào đây để nghe.