Hát quan họ, “Biết đến bao giờ...” (TH, QV)Xin bấm vào đây để nghe Thúy Hường và Quang Vinh hát.