Dân ca quan họ Còn Duyên sau đây sẽ do Thúy Hường và Quang Vinh hát...Hát quan họ - Còn duyên (TH, QV)Xin bấm vào đây để nghe