Hát quan họ, “Bạn tình ơi” (QV)Xin bấm vào đây để nghe.