Trịnh Công SơnNắng Thủy Tinh sau đây sẽ do Khánh Ly hát...Nắng thủy tinh (KL)Xin bấm vào đây để nghe.