Dân ca quan họ Trên Rừng Ba Mươi Sáu Thứ Chim sau đây sẽ do một liền chị trong đoàn Quan họ Bắc Ninh hát...Hát quan họ - Trên rừng 36 thứ chim (kd)Xin bấm vào đây để nghe