Dân ca Trung bộ, “Lý mười thương” (VK)Xin bấm vào đây để nghe.