Trịnh Công Sơn, “Như cánh vạc bay” (KL)Xin bấm vào đây để nghe.