Ta là một hạt bụi bám trên mặt quả đất. Quả đất là một hạt bụi bay quanh mặt trời. Mặt trời của ta chỉ là một trong vô số mặt trời trong một thiên hà. Thiên hà của ta chỉ là một trong vô số thiên hà trong một cụm thiên hà. Vũ trụ, như ta biết, chứa vô số cụm thiên hà. Ta không là gì cả trong cái khoảng không chứa vô số vật lớn hơn ta không biết bao nhiêu chuyển động không ngừng ấy.

Nhưng ta đồng thời cũng chính là một vũ trụ: một khoảng không chứa vô số vật nhỏ hơn ta không biết bao nhiêu chuyển động không ngừng!

Ta không cần làm gì cả mới thấy mầu nhiệm. Ta như thế này, đã là mầu nhiệm rồi.

Mà nếu tất cả là huyễn, là sóng nhấp nhô trên mặt biển tâm, thì cũng là một sự nhấp nhô mầu nhiệm!

(Thu Tứ)Thích Nhất Hạnh, “Rửa bát là mầu nhiệm”
Theo tinh thần của quán niệm thì trong khi rửa bát mình chỉ nên rửa bát mà thôi: có nghĩa là khi rửa bát mình có ý thức được rằng sự kiện chính mình đang rửa bát? Mới nghe qua thì thấy buồn cười. Rửa bát thì có gì hay ho đâu mà tập trung ý lực vào đấy nhiều như thế. Nhưng quả thực tất cả sự hay ho là nằm chỗ đó nghe Thiều. Sự kiện tôi đứng đây rửa và rửa những cái bát này là một sự kiện mầu nhiệm. Tôi hoàn toàn là tôi, làm chủ được hơi thở tôi, ý thức được sự có mặt, ý thức tâm, ý thức ý và hành động của tôi. Tôi không bị động trong hoàn cảnh như một cái nút chai bị những đợt sóng trên mặt biển vùi dập và lôi kéo, tâm ý tôi không tán thất trong loạn tưởng như một mớ bọt biển trên đầu sóng, tan nát thảm thương khi làn sóng đập đầu vào ghềnh đá (...)

Nếu trong lúc rửa bát mà ta chỉ nghĩ tới tách trà, nghĩ tới sự nghỉ ngơi hay bất cứ một công chuyện nào trong tương lai, và chỉ muốn cho việc rửa bát qua mau, xem việc rửa bát như một cực hình thì ta không “rửa bát để mà rửa bát”, ta không sống trong thời gian rửa bát, ta không chứng thật được phép lạ của sự sống trong thời gian rửa bát.

Không biết rửa bát thì khi cầm tách trà lên, có thể ta cũng không biết uống trà. Cầm tách trà lên ta có thể chỉ nghĩ đến những chuyện khác mà không biết là ta đang nâng tách trà trong tay. Cứ như thế, ta bị thâu hút vào trong tương lai, bị con ma vị lai thâu hút hết hỗn vía, đi ngang sự sống mà không sống được giây phút nào của sự sống (...)


(Trích
Phép lạ của sự tỉnh thức. Nhan đề phần trích tạm đặt.)