Dương Thiệu TướcThuyền Hoa sau đây sẽ do Ái Vân hát...Thuyền hoa (AV)Xin bấm vào đây để nghe