Vùng núi đèo sương gió, lại có đào nở khắp vào mùa xuân, hẳn là Tây Bắc.

Miền cao thường chỉ thấy áo chàm. "Áo nâu" đi đâu trên ấy, mà đi lâu đến nỗi áo bạc chỉ, sờn vai?

Nghĩ đến kháng chiến. Ờ, "Tây tiến" dĩ nhiên nào chỉ có... Quang Dũng.

(Thu Tứ)Anh Thơ, “Không tên”Mùa xuân đào nở khắp vùng
Dừng chân soi bóng suối trong thoáng buồn
Áo nâu chỉ bạc, vai sờn
Má hồng chị nhạt gió sương núi đèo


văn hóa Việt Nam, văn học Việt Nam, van hoa Viet Nam, van hoc Viet Nam