Có bốn câu thơ mà khá nhiều thứ, nào nhà, nào mưa, nào cồn cát, nào ngõ dừa, nào thôn, nào gà, nào chuông, nào núi. Tất cả đều ở gần, riêng "núi xa". Núi ở xa nhưng lại ngay giữa tứ thơ...

(Thu Tứ)Lưu Trọng Lư, “Núi xa”Núi xa, nhà vắng, mưa mau,
Mênh mông cồn cát, trắng phau ngõ dừa.
Trong thôn văng vẳng gà trưa,
Lắng nghe đúng ngọ chuông chùa...
                                         ... nện không.