Văn CaoSuối Mơ sau đây sẽ do Ngọc Hạ hát...Suối mơ (NH)Xin bấm vào đây để nghe