Lâu lâu ghé Ðộng hoa vàng hít ngửi một nhành tâm hương.

“Hương lò cũ” đưa người về miền “đào tơ ửng má”, tóc nào sương bay?

(Thu Tứ)Phạm Thiên Thư, “Động hoa vàng” (57)dù mai lều cỏ chân trời
khơi hương lò cũ khóc người trong thơ
em còn ửng má đào tơ
tóc xưa dù có bây giờ sương bay