Phí Văn Trung, Cọc và thuyền (tên tạm đặt) (chimviet.free.fr)