Theo Bình Nguyên Lộc, cách nay khoảng 5000 năm, do không chống nổi với Hoa chủng mới từ phía tây xâm nhập vào Hoa Bắc, người Mã Lai ở Hoa Bắc bỏ chạy. Một số chạy về phía nam, vượt sông Hoàng Hà. Một số chạy về phía đông; trong số này, có những người tới và ở lại vùng bán đảo về sau gọi là Triều Tiên hay Ðại Hàn.

Gần hai ngàn năm sau đó, do việc nhà Chu lên thay nhà Thương (tức Ân) ở Tàu, một số quý tộc Thương do Cơ Tử cầm đầu đã bỏ đất Tàu mà qua Triều Tiên lập nghiệp. Lúc này người Mã Lai ở Triều Tiên còn tương đối chậm tiến, mà đám quý tộc Thương hẳn dẫn theo khá nhiều dân Tàu, nên chắc đã diễn ra một cuộc hợp chủng lớn với những yếu tố văn hóa Hoa thâm nhập văn hóa bản xứ.

Sau biến cố Cơ Tử, trong hai ngàn năm kế tiếp đất Triều Tiên còn bị người Tàu trực trị thêm nhiều lần. Vì thế, tiếng Hàn bây giờ đến 80% là tiếng Tàu!

Về nguồn gốc người Hàn, có hai chuyện nữa cũng đáng chú ý:

Một, là họ có một lượng máu Mông Cổ đáng kể trong huyết quản. Ðiều này thiết tưởng không lạ, vì bán đảo Triều Tiên có giáp giới với đất Mãn Châu.

Hai, là trong huyết quản của họ không có máu của Mã Lai đợt II. Ðợt II, theo cách nói của Bình Nguyên Lộc, là những cuộc di tản của người Mã Lai ra khỏi vùng Giang Nam sau khi người Tàu bắt đầu nam tiến dữ dội. Ðợt II xảy ra đại khái trong vòng mấy trăm năm vào khoảng giữa thiên kỷ một trước Tây lịch. Tại sao cư dân Giang Nam có chạy qua Nhật mà không chạy qua Hàn? Thiết tưởng hẳn trong khung thời gian ấy đất Hàn đang bị người Tàu khống chế...

Tóm lại, người Hàn bây giờ là người Mã Lai lai Tàu lai Mông Cổ. Tỉ lệ các dòng máu là thế nào? Khó biết. Chỉ biết văn hóa của giống người lai ấy cũng có bản sắc rõ ràng.

(Thu Tứ)Bình Nguyên Lộc, “Nguồn gốc người Hàn”Nguồn gốc Mã Lai của dân tộc Việt Nam, Sài Gòn, 1971

khi Cửu Lê bị Hiên Viên đánh đuổi (...) Lạc (...) một số (...) sang (đất nay là) Ðại Hàn (312)

Hiên Viên diệt Xy Vưu (“vua” Cửu Lê) (...) Bách Bộc tan rã, nhóm Lạc bộ Trãi di cư sang (đất nay là) Triều Tiên (...) biến thành rợ Tam Hàn (790)

Cơ Tử (...) là trung thần nhà Thương bị nhà Thương cầm tù, được Chu phóng thích (131)

Cơ Tử (...) đi khai hóa rợ Tam Hàn (...) hậu duệ của Lạc bộ Trãi từ Ðông Bắc Trung Hoa di cư sang Triều Tiên (110)

khi Chu diệt Ân (tức Thương) thì các công thần Ân (...) ra Triều Tiên (...) chinh phục bọn Lạc bộ Trãi di cư đến đó (118)

Tây Chu (...) gọi rợ Tam Hàn là Lai di (113)

người Ðại Hàn là rợ Tam Hàn đời xưa, từ đông bắc Trung Hoa di cư đến xứ họ ngày nay, mà rợ Tam Hàn là Lạc bộ Trãi (...) là Mã Lai đợt I (551)

ở Ðại Hàn thì chỉ có Mã Lai đợt I mà thôi. (624)

đã thấy sọ lai căn Mã Lai + Mông Cổ ở Triều Tiên (100)

Lột trần Việt ngữ, Sài Gòn, 1972

Nhìn vào sách Ðại Hàn, chúng tôi ngậm ngùi buồn cho một người đồng chủng đã mất gần hết ngôn ngữ (...) họ mượn của Tàu đến 80% danh từ (347)

nước Hàn (...) bị bọn Cơ Tử tràn ngập từ cuối đời nhà Thương (...) Sau đó, họ lại bị Tàu trực trị nhiều bận nữa (...) trước sau cộng gần hai ngàn năm bị trực trị (348)__________________
Nhan đề do người trích tạm đặt.