Lời xin lỗi và lời cảm ơn tác giả, chủ nhân
Vì lý do thực tế, GOCNHIN.NET không thể trực tiếp xin phép từng tác giả hay chủ nhân trước khi phổ biến tác phẩm, ý kiến, hay tư liệu.

Kính xin quý vị tác giả, chủ nhân nhận nơi đây lời xin lỗi thiết tha về việc đã mạn phép.

Nếu quý vị không đồng ý để GOCNHIN.NET tiếp tục phổ biến tác phẩm, ý kiến hoặc tư liệu của mình, kính xin vui lòng liên lạc cho biết quyết định. Chúng tôi sẽ lập tức ngưng phổ biến.

Nếu quý vị quyết định cho phép GOCNHIN.NET được tiếp tục phổ biến, kính xin nhận thêm lời cảm ơn chân thành.

Trường hợp nhạc phẩm, ngoài tác giả hay chủ nhân, GOCNHIN.NET cũng xin kính gửi lời xin lỗi và lời cảm ơn đến những ca sĩ hay nhạc sĩ đã biểu diễn.
_______________
Về hình ảnh, có những trường hợp khi đến tay chúng tôi thì đã “tam sao thất bổn” khiến chất lượng sút kém hẳn đi. Nếu quý vị tác giả, chủ nhân muốn thay thế bằng bản khác đẹp hơn, chúng tôi sẽ rất hoan nghênh.