Phó Đức Phương, “Một thoáng Tây Hồ” (TL)Xin bấm vào đây để nghe Thanh Lam hát.