Con Thuyền Không Bến sau đây sẽ do Ánh Tuyết hát.Đặng Thế Phong, “Con thuyền không bến” (AT)Xin bấm vào đây để nghe