Chèo cổ, ảnh chụp ở Câu lạc bộ Nghệ thuật Truyền thống (HN), khoảng năm 2000