Chắc chắn có thật cái khuynh hướng “cập nhật” thần thoại. Nhưng riêng trường hợp thần thoại thánh Gióng thì không biết thế nào.

Ai cũng biết xưa kia bên Tàu mới có ngựa bên ta thì không và người Tàu tiến tới thời đại đồ sắt sớm hơn ta. Sắt cứng hơn đồng. Vũ khí bằng sắt của quân xâm lược từ phương bắc lợi hại hơn vũ khí bằng đồng của quân bản địa.

Như vậy, có thể tưởng tượng rằng cái chi tiết thánh Gióng cưỡi ngựa sắt, mặc giáp sắt, cầm roi sắt, nó là cái ước mơ được vũ trang mạnh bằng địch của người Việt cổ, chứ không phải là kết quả của việc người Việt thời Trần cập nhật hóa thần thoại. À, cái con “ngựa sắt” mà Thánh cưỡi, biết đâu nó chẳng xuất phát từ những con ngựa mặc giáp sắt trong đội quân thiết kỵ Tàu? Ai đã xem phim Hàn về nước Hàn xưa hẳn còn nhớ những hình ảnh đầy ấn tượng của quân thiết kỵ Tàu cùng cái ám ảnh phải chế tạo cho bằng được vũ khí bằng sắt của người Hàn cổ. Tuy ở xa nhau nhưng tổ tiên ta và tổ người Hàn đã có chung một ám ảnh!

Có thể, về chi tiết “ngựa và sắt” thần thoại thánh Gióng chép vào sách đời Trần là y như đã lưu truyền trong dân gian hàng mười mấy thế kỷ trước khi được chép.

Nhưng còn cái chi tiết “giặc Ân” thì chịu. Không có cổ thư nào chép việc Tàu đánh ta vào thời “Hùng Vương thứ sáu”.

(Thu Tứ)Trần Quốc Vượng, “Thánh Gióng, ngựa, sắt”(...) thời dựng nước của bất cứ quốc gia cổ đại nào cũng bị che phủ bởi một bức màn huyền thoại. Hoàng Ðế, Nghiêu, Thuấn v.v. của Trung Quốc, nữ thần mặt trời Amaterasu của Nhật Bản, hai anh em chúa Ki của nước Kiép-Ruxơ, Lạc Long Quân - Âu Cơ (Rồng Tiên) của Việt Nam v.v. và những triều đại đầu tiên đã khoác bộ áo lịch sử như nhà Hạ, nhà Hùng, nhà Thục v.v. thì vẫn cứ nhuộm màu huyền thoại.

(...)

Ðừng cho thần thoại, truyền thuyết là giả tạo! Thần thoại là thực, truyền thuyết là thực (...) Nhưng cái thực về tâm lý không phải là cái thực về lịch sử.

(...)

Một điều (...) cần lưu ý khi nghiên cứu thần thoại, truyền thuyết (...) là xu hướng “lịch sử hóa”, “thời sự hóa”, “địa phương hóa” thần thoại, truyền thuyết của những thế hệ sau.

Ông Gióng là một nhân vật thần thoại. Phù Ðổng Thiên Vương đánh giặc Ân thời Hùng Vương thứ 6 đã là một nhân vật bị lịch sử hóa. Thời Lý, Trần, Lê, vua quan - bên cạnh voi - thường cưỡi ngựa. Ấy thế là Phù Ðổng Thiên Vương cũng được cho cưỡi ngựa (tuy là ngựa sắt) dù rằng chưa đào đâu ra xương ngựa ở các di chỉ thời đại đồng thau Việt Nam (...)


(Trần Quốc Vượng,
Văn hóa Việt Nam - Tìm tòi và suy ngẫm, nxb. Văn Hóa Dân Tộc, VN, 2000, tr. 263-267)

_______________
Nhan đề do người chọn tạm đặt.