“Mình” đi lấy chồng đã giấu “ai” hay sao mà “nghĩ ai còn chờ”? Trai (chắc chưa vợ) chờ, “gái có chồng” nhớ, “khắt khe” là phải lắm, “chồng em” ơi! (TT)Phạm Thiên Thư, “Bâng khuâng”
chồng em khắt khe
không cho em về

nhớ mẹ quê xa
xanh xao vườn cải
nhớ anh thôn hoa
vất vương nắng tái

nghĩ ai còn chờ
lòng sao ái ngại

vin chùm hoa dại
chiều nay bâng khuâng

mình gái có chồng