Nguyễn Q. Thắng v.v., “Hoàng Hoa Thám”
Sinh năm 1858, mất năm 1913. Tên thật là Trương Văn Thám, quê làng Dị Chiến, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên.

Năm 1886 hưởng ứng phong trào Cần vương, lập chiến khu ở Yên Thế (Bắc Giang), được nhân dân gọi là “Hùm thiêng Yên Thế”. Do đánh dẹp mãi không được, năm 1894 Pháp cho ông lập khu tự trị với điều kiện ngưng kháng chiến. Năm 1905 Hoàng Hoa Thám lại tiếp tục đánh Pháp, mở rộng vùng hoạt động. Năm 1913 ông bị thuộc hạ là Lương Tam Kỳ trở mặt ám sát.


(
Từ điển nhân vật lịch sử Việt Nam, Nguyễn Q. Thắng và Nguyễn Bá Thế, nxb. Tổng Hợp TPHCM, 2006)