1. Những pho tượng đá ở Yên Tử
  2. Một bức tranh quê
  3. Người cũ, người mới
  4. Sàn nước thảo thơm
  5. Bao giờ cho quên
  6. Du lịch xứ Lào
  7. Cái cáng
  8. Ngô từ xa tới
  9. Chiếc xuồng ba lá
  10. Lâm tặc Tây Nguyên 2011
  11. Dầu khí Việt Nam
  12. Dầu khí thế giới
  13. Người đẹp Việt Nam
  14. Nguy cơ mất Hồ Lắc
  15. Hạ Long dưới mắt Tàu, Tây
  16. Niên biểu TQ cổ đại
  17. Hoa mai ở Việt Nam (1)
  18. Hoa mai ở Việt Nam (2)
  19. Sự tích trầu cau
  20. Con gái hái hoa
  21. Một thoáng Hồ Gươm
  22. Hoa xoan (2)
  23. Gạo tám thơm
  24. Liễu buồn hay vui?
  25. Sến Già Nam
  26. Vào Trịnh phủ (2)
  27. Trăng ở Trường Sa
  28. Nghe hát trên sông Hương
  29. Số liệu về Hoa kiều
  30. Ai Lao hành trình
  31. Thực thực, đế đế...
  32. Thằng Tây ngực đỏ
  33. Bom ba càng
  34. Vài gương trí thức yêu nước
  35. Cuộc gặp gỡ đặc biệt
  36. Cá, cá...
  37. Mười hai thứ mít
  38. Mở trung tâm dạy tiếng Việt ở Bắc Lào
  39. Khánh thánh sân bay ở Nam Lào
  40. Thả rồng rơm cứu đê
  41. Giữ hồn nước! Rửa nhục nước!
  42. Bao giờ... thì nhớ...
  43. Tiếng thét Vũ Lăng
  44. Báo động Đỏ
  45. Tượng cổ Trần Nhân Tôn bây giờ ở đâu?
  46. Đẹp xưa
  47. Vào Trịnh phủ (1)
  48. Không ao ước gì bằng
  49. Tình nghĩa kháng chiến
  50. Tết kháng chiến đầu tiên của Bác
  51. Hoa mai vàng Yên Tử
  52. Một giấc mơ tiên tri
  53. Đơn giản thế thôi
  54. Vị trí của văn công
  55. Hồi ức ngược dòng Lô