1. Đêm tàn Bến Ngự (kl)
  2. Chiều (MH)
  3. Khúc nhạc dưới trăng (MH)
  4. Bóng chiều xưa (NH)
  5. Thuyền hoa (AV)
  6. Đêm tàn Bến Ngự (NH)
  7. Tiếng xưa (TD)
  8. Ngọc lan (TTH)
  9. Ôi quê xưa (LD)
  10. Bến xuân xanh (MH)
  11. Thuyền mơ (MH)
  12. Ước hẹn chiều thu (AT)
  13. Tiếng xưa (VK)
  14. Ơn nghĩa sinh thành (TV)
  15. Tiếng xưa (đbĐT)
  16. Ngọc lan (AT)