1. Hoài Thanh, “Không biết mà nghe vẫn cứ như!”
  2. Hoài Thanh, “Phê bình như không”
  3. Hoài Thanh, “Hương quê”
  4. Hoài Thanh, “Bình thản một thời”
  5. Hoài Thanh, “Luật đổi thanh”
  6. Hoài Thanh, “Thơ Mới là thơ cũ làm mới”
  7. Hoài Thanh, “Thơ nôm Nguyễn Trãi”
  8. Hoài Thanh, “Thơ Mới mềm mại hơn”
  9. Hoài Thanh, “Liễu buồn hay vui?”
  10. Hoài Thanh, “Say mà không hóa...”
  11. Hoài Thanh, “Tiếng Việt trong Truyện Kiều
  12. Hoài Thanh, “Vấn đề đại từ khái quát”