1. Thương về miền đất lạnh (VK)
  2. Tình quê hương (CM)
  3. Phó Đức Phương, “Một thoáng Tây Hồ” (TL)
  4. Chiếc xuồng (HP)
  5. Chiều ấm tình quê
  6. Tiếng hát chim đa đa (QL)
  7. Giăng câu (HL, EP, TTL, QB)
  8. Rất Huế (VK)
  9. Nắng đẹp miền Nam (QL)
  10. Giã từ cố đô (BY)
  11. Câu chuyện đầu năm (NQ)
  12. Áo hoa (NQ, QL)
  13. Những ngày xưa thân ái (QL)
  14. Thương về xứ Huế (TD)
  15. Dòng sông ai đã đặt tên (VK)
  16. Hà Nội mùa vắng... (QH)
  17. Về đây nghe em (HG)
  18. Chiều phủ Tây Hồ (LD)
  19. Trần Quang Lộc, “Về đây nghe em” (TN)
  20. Bức tâm thư (TĐ)
  21. Mùa xuân đầu tiên (HL)
  22. Đường về hai thôn (HL, TV)
  23. Tình quê hương (NH)
  24. Mắt Huế xưa (HL)
  25. Hà Nội ngày tháng cũ (NH)
  26. Khúc hát ân tình (kl)
  27. Những nẻo đường V.N. (TO)
  28. Khúc tình ca xứ Huế (HT)
  29. Thương về miền Trung (BY)
  30. Em đi chùa Hương (AV)
  31. Mùa xuân của mẹ (NH)
  32. Có phải em mùa thu HN (TP)
  33. Tóc em chưa úa nắng hè
  34. Mưa trên phố Huế (HL)
  35. Huế thương (VK)
  36. Huế xưa (HP)
  37. Thương quá Việt Nam (QL)
  38. Bài ngợi ca quê hương (SC, TC)
  39. Bài Hương ca vô tận (HL)
  40. Xin anh giữ trọn tình quê
  41. Bên kia sông (EP)
  42. Lòng mẹ (HL, XM)
  43. Cánh thiệp đầu xuân (HT)
  44. Xuân đã về (hc)
  45. Rước xuân về nhà (NL)
  46. Tát nước đầu đình (DK)
  47. Giấc ngủ đầu nôi (PMC)
  48. Qua cơn mê (TV)
  49. Hình bóng quê nhà (HN)
  50. Khúc nhạc đồng quê (VK)
  51. Thương về cố đô (QL)
  52. Lối về đất mẹ (ĐTL)
  53. Qua cơn mê (TĐ)
  54. Có phải em mùa thu HN (HG)
  55. Huế tình yêu của tôi (CL)
  56. Tình thắm duyên quê (TT, PL)
  57. Bức họa đồng quê (kd)
  58. Nỗi buồn xa xứ (NH)
  59. Cô gái Việt (hc)
  60. Mùa đông xứ Huế (HT)
  61. Trên đỉnh Phù Vân (NH)
  62. Về quê (QL)
  63. Trăng về thôn dã (HL)
  64. Lòng mẹ (bầu sáo tranh)
  65. Thương về miền Trung (bst)
  66. Về đây nghe em (KL)
  67. Quê hương (tranh, sáo)
  68. Mùa xuân đầu tiên (NM)
  69. Em đi chùa Hương (PN)
  70. Sài Gòn đẹp lắm (LT)
  71. Huế xưa (DK)
  72. Xin anh giữ trọn tình quê (DK)
  73. Chảy đi sông ơi (NT)
  74. Hành trình trên đất phù sa (TĐ, HT)
  75. Non nước hữu tình (NH)
  76. Khúc ca ngày mùa (HO)
  77. Em còn nhớ Huế không (BT)
  78. Về đây nghe em (TQL)
  79. Hà Nội mùa vắng... (CV)
  80. Em còn nhớ Huế không (TQL)
  81. Về quê (TT)
  82. Huế đẹp Huế thơ (DK)
  83. Điệu buồn phương nam
  84. Mùa xuân đầu tiên (HT, XP)
  85. Việt Nam minh châu trời đông
  86. Khỏe vì nước (hc)
  87. Sài Gòn đẹp lắm (ĐVH)
  88. Ca dao em và tôi (QL)
  89. Quê hương (PMC)
  90. Trên đỉnh Phù Vân (LQ)
  91. Còn thương rau đắng mọc sau hè
  92. Hương tóc mạ non (HL)
  93. Em đi trên cỏ non (HL)
  94. Xuân đã về (VO)
  95. Chảy đi sông ơi (QL)
  96. Hồ trên núi (QP)
  97. Giữ trọn tình quê (TH)
  98. Em đi trên cỏ non (PMC, QN)
  99. Có phải em mùa thu HN (KN)
  100. Giăng câu (MĐ, NT)
  101. Huế thương (BN)
  102. Về quê (NT)
  103. Hoàng Thi Thơ (Xem trong mục riêng)
  104. Phạm Duy (Xem trong mục riêng)
  105. Phạm Đình Chương (Xem trong mục riêng)
  106. Phan Huỳnh Điểu (Xem trong mục riêng)
  107. Trần Thiện Thanh (Xem trong mục riêng)
  108. Trần Tiến (Xem trong mục riêng)
  109. Trịnh Công Sơn (Xem trong mục riêng)
  110. Trọng Đài, “Hà Nội đêm trở gió” (ML)