1. Phó Đức Phương (Xem trong mục riêng)
  2. Tình quê hương (CM)
  3. Chiếc xuồng (HP)
  4. Tiếng hát chim đa đa (QL)
  5. Giăng câu (HL, EP, TTL, QB)
  6. Rất Huế (VK)
  7. Áo hoa (NQ, QL)
  8. Dòng sông ai đã đặt tên (VK)
  9. Hà Nội mùa vắng... (QH)
  10. Về đây nghe em (HG)
  11. Chiều phủ Tây Hồ (LD)
  12. Trần Quang Lộc, “Về đây nghe em” (TN)
  13. Mùa xuân đầu tiên (HL)
  14. Đường về hai thôn (HL, TV)
  15. Mắt Huế xưa (HL)
  16. Tình quê hương (NH)
  17. Hà Nội ngày tháng cũ (NH)
  18. Khúc hát ân tình (kl)
  19. Khúc tình ca xứ Huế (HT)
  20. Những nẻo đường V.N. (TO)
  21. Thương về miền Trung (BY)
  22. Em đi chùa Hương (AV)
  23. Có phải em mùa thu HN (TP)
  24. Mưa trên phố Huế (HL)
  25. Huế xưa (HP)
  26. Huế thương (VK)
  27. Thương quá Việt Nam (QL)
  28. Bài ngợi ca quê hương (SC, TC)
  29. Xin anh giữ trọn tình quê
  30. Bên kia sông (EP)
  31. Lòng mẹ (HL, XM)
  32. Cánh thiệp đầu xuân (HT)
  33. Xuân đã về (hc)
  34. Tát nước đầu đình (DK)
  35. Giấc ngủ đầu nôi (PMC)
  36. Hình bóng quê nhà (HN)
  37. Khúc nhạc đồng quê (VK)
  38. Thương về cố đô (QL)
  39. Lối về đất mẹ (ĐTL)
  40. Có phải em mùa thu HN (HG)
  41. Huế tình yêu của tôi (CL)
  42. Tình thắm duyên quê (TT, PL)
  43. Bức họa đồng quê (kd)
  44. Cô gái Việt (hc)
  45. Trăng về thôn dã (HL)
  46. Lòng mẹ (bầu sáo tranh)
  47. Thương về miền Trung (bst)
  48. Về đây nghe em (KL)
  49. Quê hương (tranh, sáo)
  50. Mùa xuân đầu tiên (NM)
  51. Em đi chùa Hương (PN)
  52. Huế xưa (DK)
  53. Xin anh giữ trọn tình quê (DK)
  54. Hành trình trên đất phù sa (TĐ, HT)
  55. Non nước hữu tình (NH)
  56. Khúc ca ngày mùa (HO)
  57. Em còn nhớ Huế không (BT)
  58. Về đây nghe em (TQL)
  59. Hà Nội mùa vắng... (CV)
  60. Em còn nhớ Huế không (TQL)
  61. Huế đẹp Huế thơ (DK)
  62. Điệu buồn phương nam
  63. Mùa xuân đầu tiên (HT, XP)
  64. Việt Nam minh châu trời đông
  65. Khỏe vì nước (hc)
  66. Ca dao em và tôi (QL)
  67. Quê hương (PMC)
  68. Còn thương rau đắng mọc sau hè
  69. Em đi trên cỏ non (HL)
  70. Hương tóc mạ non (HL)
  71. Xuân đã về (VO)
  72. Em đi trên cỏ non (PMC, QN)
  73. Giữ trọn tình quê (TH)
  74. Có phải em mùa thu HN (KN)
  75. Giăng câu (MĐ, NT)
  76. Huế thương (BN)
  77. Hoàng Thi Thơ (Xem trong mục riêng)
  78. Phạm Duy (Xem trong mục riêng)
  79. Phạm Đình Chương (Xem trong mục riêng)
  80. Phan Huỳnh Điểu (Xem trong mục riêng)
  81. Trần Thiện Thanh (Xem trong mục riêng)
  82. Trần Tiến (Xem trong mục riêng)
  83. Trịnh Công Sơn (Xem trong mục riêng)
  84. Trọng Đài, “Hà Nội đêm trở gió” (ML)