1. Phó Đức Phương (Xem trong mục riêng)
  2. Tình quê hương (CM)
  3. Thương về miền đất lạnh (VK)
  4. Chiếc xuồng (HP)
  5. Chiều ấm tình quê
  6. Tiếng hát chim đa đa (QL)
  7. Giăng câu (HL, EP, TTL, QB)
  8. Rất Huế (VK)
  9. Nắng đẹp miền Nam (QL)
  10. Giã từ cố đô (BY)
  11. Câu chuyện đầu năm (NQ)
  12. Áo hoa (NQ, QL)
  13. Những ngày xưa thân ái (QL)
  14. Thương về xứ Huế (TD)
  15. Dòng sông ai đã đặt tên (VK)
  16. Hà Nội mùa vắng... (QH)
  17. Về đây nghe em (HG)
  18. Chiều phủ Tây Hồ (LD)
  19. Trần Quang Lộc, “Về đây nghe em” (TN)
  20. Bức tâm thư (TĐ)
  21. Mùa xuân đầu tiên (HL)
  22. Đường về hai thôn (HL, TV)
  23. Mắt Huế xưa (HL)
  24. Tình quê hương (NH)
  25. Hà Nội ngày tháng cũ (NH)
  26. Khúc hát ân tình (kl)
  27. Những nẻo đường V.N. (TO)
  28. Khúc tình ca xứ Huế (HT)
  29. Thương về miền Trung (BY)
  30. Em đi chùa Hương (AV)
  31. Mùa xuân của mẹ (NH)
  32. Có phải em mùa thu HN (TP)
  33. Tóc em chưa úa nắng hè
  34. Huế thương (VK)
  35. Huế xưa (HP)
  36. Mưa trên phố Huế (HL)
  37. Thương quá Việt Nam (QL)
  38. Bài ngợi ca quê hương (SC, TC)
  39. Bài Hương ca vô tận (HL)
  40. Xin anh giữ trọn tình quê
  41. Bên kia sông (EP)
  42. Lòng mẹ (HL, XM)
  43. Cánh thiệp đầu xuân (HT)
  44. Xuân đã về (hc)
  45. Rước xuân về nhà (NL)
  46. Tát nước đầu đình (DK)
  47. Qua cơn mê (TV)
  48. Giấc ngủ đầu nôi (PMC)
  49. Hình bóng quê nhà (HN)
  50. Khúc nhạc đồng quê (VK)
  51. Thương về cố đô (QL)
  52. Lối về đất mẹ (ĐTL)
  53. Qua cơn mê (TĐ)
  54. Có phải em mùa thu HN (HG)
  55. Huế tình yêu của tôi (CL)
  56. Tình thắm duyên quê (TT, PL)
  57. Bức họa đồng quê (kd)
  58. Nỗi buồn xa xứ (NH)
  59. Cô gái Việt (hc)
  60. Mùa đông xứ Huế (HT)
  61. Trăng về thôn dã (HL)
  62. Lòng mẹ (bầu sáo tranh)
  63. Thương về miền Trung (bst)
  64. Về đây nghe em (KL)
  65. Quê hương (tranh, sáo)
  66. Mùa xuân đầu tiên (NM)
  67. Em đi chùa Hương (PN)
  68. Sài Gòn đẹp lắm (LT)
  69. Huế xưa (DK)
  70. Xin anh giữ trọn tình quê (DK)
  71. Hành trình trên đất phù sa (TĐ, HT)
  72. Non nước hữu tình (NH)
  73. Khúc ca ngày mùa (HO)
  74. Em còn nhớ Huế không (BT)
  75. Về đây nghe em (TQL)
  76. Hà Nội mùa vắng... (CV)
  77. Em còn nhớ Huế không (TQL)
  78. Điệu buồn phương nam
  79. Huế đẹp Huế thơ (DK)
  80. Mùa xuân đầu tiên (HT, XP)
  81. Việt Nam minh châu trời đông
  82. Khỏe vì nước (hc)
  83. Sài Gòn đẹp lắm (ĐVH)
  84. Ca dao em và tôi (QL)
  85. Quê hương (PMC)
  86. Còn thương rau đắng mọc sau hè
  87. Hương tóc mạ non (HL)
  88. Em đi trên cỏ non (HL)
  89. Xuân đã về (VO)
  90. Giữ trọn tình quê (TH)
  91. Em đi trên cỏ non (PMC, QN)
  92. Có phải em mùa thu HN (KN)
  93. Giăng câu (MĐ, NT)
  94. Huế thương (BN)
  95. Hoàng Thi Thơ (Xem trong mục riêng)
  96. Phạm Duy (Xem trong mục riêng)
  97. Phạm Đình Chương (Xem trong mục riêng)
  98. Phan Huỳnh Điểu (Xem trong mục riêng)
  99. Trần Thiện Thanh (Xem trong mục riêng)
  100. Trần Tiến (Xem trong mục riêng)
  101. Trịnh Công Sơn (Xem trong mục riêng)
  102. Trọng Đài, “Hà Nội đêm trở gió” (ML)