1. Lời yêu thương (DL)
  2. Hương thầm (CL, QĐ)
  3. Chiều tím (ĐVH)
  4. Mưa ngâu (KH)
  5. Mùa xuân trên đỉnh bình yên
  6. Anh cho em mùa xuân (XP)
  7. Một mình (NH)
  8. Chiều hạ vàng (TD)
  9. Bài không tên cuối cùng
  10. Chiếc lá cuối cùng (CM)
  11. Bài không tên số 2 (KA)
  12. Lệ đá (BK)
  13. Thu vàng (HN)
  14. Bây giờ tháng mấy
  15. Không thể và có thể (NH)
  16. Mùa thu cho em (KN)
  17. Suối tóc (ĐH)
  18. Rồi mai tôi đưa em (TN)
  19. Tình khúc cho em (LUP)
  20. Thu, hát cho người (TN)
  21. Ngày ấy xa nhau (AV)
  22. Hương xưa (DT)
  23. Hoài cảm (CT)
  24. Thu vàng (TL)
  25. Bến cũ (BT)
  26. Gọi người yêu dấu (AV)
  27. Mưa ngâu (LQ)
  28. Anh cho em mùa xuân (TT)
  29. Hoài cảm (ĐVH)
  30. Ô mê ly (AT)
  31. Hương thầm (TT)
  32. Bài không tên số 7 (TN)
  33. Tuổi xa người (XP)
  34. Tình khúc thứ nhất (TN)
  35. Bài không tên số 8 (YP)
  36. Áo lụa Hà Đông (LH)
  37. Và tôi cũng yêu em (LH)
  38. Phạm Duy (Xem trong mục riêng)
  39. Phạm Đình Chương (Xem trong mục riêng)
  40. Phan Huỳnh Điểu (Xem trong mục riêng)
  41. Trần Thiện Thanh (Xem trong mục riêng)
  42. Trần Tiến (Xem trong mục riêng)
  43. Trịnh Công Sơn (Xem trong mục riêng)
  44. Văn Cao (Xem trong mục riêng)