1. Phó Đức Phương (Xem trong mục riêng)
  2. Cung Tiến (Xem trong mục riêng)
  3. Thanh Tùng (Xem trong mục riêng)
  4. Lời yêu thương (DL)
  5. Hương thầm (CL, QĐ)
  6. Mưa ngâu (KH)
  7. Chiều tím (ĐVH)
  8. Mùa xuân trên đỉnh bình yên
  9. Anh cho em mùa xuân (XP)
  10. Chiều hạ vàng (TD)
  11. Bài không tên cuối cùng
  12. Chiếc lá cuối cùng (CM)
  13. Bài không tên số 2 (KA)
  14. Lệ đá (BK)
  15. Bây giờ tháng mấy
  16. Mùa thu cho em (KN)
  17. Suối tóc (ĐH)
  18. Rồi mai tôi đưa em (TN)
  19. Tình khúc cho em (LUP)
  20. Thu, hát cho người (TN)
  21. Ngày ấy xa nhau (AV)
  22. Bến cũ (BT)
  23. Gọi người yêu dấu (AV)
  24. Anh cho em mùa xuân (TT)
  25. Ô mê ly (AT)
  26. Hương thầm (TT)
  27. Bài không tên số 7 (TN)
  28. Tuổi xa người (XP)
  29. Tình khúc thứ nhất (TN)
  30. Bài không tên số 8 (YP)
  31. Áo lụa Hà Đông (LH)
  32. Và tôi cũng yêu em (LH)
  33. Phạm Duy (Xem trong mục riêng)
  34. Phạm Đình Chương (Xem trong mục riêng)
  35. Phan Huỳnh Điểu (Xem trong mục riêng)
  36. Trần Thiện Thanh (Xem trong mục riêng)
  37. Trần Tiến (Xem trong mục riêng)
  38. Trịnh Công Sơn (Xem trong mục riêng)
  39. Văn Cao (Xem trong mục riêng)