1. Phó Đức Phương (Xem trong mục riêng)
  2. Thanh Tùng, “Giọt nắng bên thềm” (TD)
  3. Cung Tiến (Xem trong mục riêng)
  4. Thanh Tùng (Xem trong mục riêng)
  5. Hương thầm (CL, QĐ)
  6. Mưa ngâu (KH)
  7. Anh cho em mùa xuân (XP)
  8. Một mình (NH)
  9. Chiều hạ vàng (TD)
  10. Thu vàng (HN)
  11. Mùa thu cho em (KN)
  12. Tình khúc cho em (LUP)
  13. Hương xưa (DT)
  14. Hoài cảm (CT)
  15. Thu vàng (TL)
  16. Mưa ngâu (LQ)
  17. Anh cho em mùa xuân (TT)
  18. Hoài cảm (ĐVH)
  19. Hương thầm (TT)
  20. Tuổi xa người (XP)
  21. Tình khúc thứ nhất (TN)
  22. Bài không tên số 8 (YP)
  23. Áo lụa Hà Đông (LH)
  24. Phạm Duy (Xem trong mục riêng)
  25. Phạm Đình Chương (Xem trong mục riêng)
  26. Phan Huỳnh Điểu (Xem trong mục riêng)
  27. Trần Thiện Thanh (Xem trong mục riêng)
  28. Trần Tiến (Xem trong mục riêng)
  29. Trịnh Công Sơn (Xem trong mục riêng)
  30. Văn Cao (Xem trong mục riêng)