1. Súng SKZ 60 do QĐNDVN thiết kế và chế tạo
  2. Tên lửa SAM trong chiến tranh chống Mỹ