1. Hình ảnh nữ thanh niên xung phong (1)
  2. Hình ảnh nữ thanh niên xung phong (2)
  3. Đồng Lộc mới ba tuần trước