Bảo Ninh
  Bình Nguyên Lộc
  Chu Thiên
  Doãn Quốc Sỹ
  Duy Lam
  Duyên Anh
  Dương Nghiễm Mậu
  Dương Thu Hương
  Đặng Văn Sinh
  Đỗ Chu
  Đỗ Đức Thu
  Đỗ Tốn
  Hà Đình Cẩn
  Hoàng Đạo
  Hoàng Ngọc Tuấn
  Hồ Dzếnh
  Khái Hưng
  Kiệt Tấn
  Kim Lân
  Lan Khai
  Lê Minh Hà
  Lê Minh Khuê
  Lê Tất Điều
  Lê Thánh Tông
  Lê Văn Thảo
  Lê Vĩnh Hòa
  Lê Xuyên
  Linh Bảo
  Lưu Sơn Minh
  Lý Lan
  Mai Thảo
  Miêng
  Nam Cao
  Nghiêm Xuân Hồng
  Ngọc Giao
  Ngô Tất Tố
  Ngô Thời Chí
  Ngô Tự Lập
  Nguyên Hồng
  Nguyên Ngọc
  Nguyễn Bản
  Nguyễn Công Hoan
  Nguyễn Đình Lạp
  Nguyễn Đình Thi
  Nguyễn Huy Thiệp
  Nguyễn Huy Tưởng
  Nguyễn Khải
  Nguyễn Lệ Uyên
  Nguyễn Minh Châu
  Nguyễn Mộng Giác
  Nguyễn Ngọc Ngạn
  Nguyễn Ngọc Tư
  Nguyễn Quang Huy
  Nguyễn Quang Sáng
  Nguyễn Quang Thiều
  Nguyễn Sĩ Bá
  Nguyễn Thái Bình
  Nguyễn Thế Phương
  Nguyễn Thị Châu Giang
  Nguyễn Thị Hoàng
  Nguyễn Thị Thụy Vũ
  Nguyễn Thị Vinh
  Nguyễn Triệu Luật
  Nguyễn Tuân
  Nguyễn Xuân Hoàng
  Nguyễn Xuân Huy
  Nguyễn Ý Thuần
  Nhã Ca
  Nhất Linh
  Nhật Tiến
  Phạm Chí Dũng
  Phạm Duy Tốn
  Phạm Hải Anh
  Phạm Minh
  Phạm Thành Châu
  Phạm Thị Hoài
  Phạm Văn Hải
  Phan Khôi
  Phan Thị Vàng Anh
  Phan Triều Hải
  Song Linh
  Sơn Nam
  Tản Đà
  Thạch Lam
  Thanh Nam
  Thanh Tâm Tuyền
  Thanh Tịnh
  Thảo Trường
  Thế Giang
  Thế Lữ
  Thế Uyên
  Tô Hoài
  Tô Thùy Yên
  Trần Đăng Khoa
  Trần Huyền Trân
  Trần Thanh Giao
  Trần Thị NgH
  Trần Tiêu
  Trần Vũ
  Triệu Huấn
  Trịnh Đình Khôi
  Trùng Dương
  Túy Hồng
  Vân Hạ
  Viên Linh
  Võ Hồng
  Võ Phiến
  Vũ Bằng
  Vũ Hạnh
  Vũ Hoàng Chương
  Vũ Khắc Khoan
  Vũ Thị Thiên Thư
  Vũ Trọng Phụng
  Vũ Tú Nam
  Vương Thảo
  Y Uyên