Xin xem thêm ảnh trong mục NGHỆ THUẬT KHÁC
  Miền Bắc - Nói chung
  Miền Bắc - Bắc Ninh
  Các dân tộc ít người